SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI KORIŠČENJA UGODNOSTI »TRENIRAJ ZASTONJ«

 

  1. Splošne določbe

Splošni pogoji urejajo namen in pogoje, pod katerimi je možno koristiti brezplačno vadbo v Laguna Befit centru z akcijo»TRENIRAJ ZASTONJ (v nadaljevanju: Treniraj zastonj). Organizator Treniraj zastonj je družba GP Ljubljana d. d. (v nadaljevanju: organizator).

Splošni pogoji so sestavni del prijave. Posameznik, ki se nanj prijavi, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.laguna.sioziroma https://fitnesbefit.laguna.si.

 

  1. Prijava na Treniraj zastonj

Prijava na Treniraj zastonj se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani https://fitnesbefit.laguna.si, kjer mora posameznik obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, e-naslov in GSM številko). Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni. Predhodna prijava na vadbo je obvezna, saj je število mest omejeno (vadba / termin). Na Treniraj zastonj ugodnost pa lahko prijavi samo sebe osebno. S prijavo se posameznik tudi strinja in dovoljuje, da organizator dogodek snema in/ali fotografira ter po dogodku posnetke javno objavi.

 

  1. Udeležba na dogodku

Udeležba na Treniraj zastonj je brezplačna za polnoletne osebe ob predhodni registraciji preko spletnega obrazca. Tridnevni brezplačni preizkus je namenjen vsem, ki še niso bili v Laguna Befit centru in bi radi preizkusili naše treninge in naprave, spoznali naše trenerje in si ogledali naše prostore. Predhodno se je potrebno obvezno registrirati in se prijaviti na 3 željene zaporedne dni treninga pod pogojem, da je vsak dan druga vadba oziroma en dan trening v fitnesu. Na Treniraj zastonj ugodnost se prijavlja prostovoljno. Posameznik si stroške prevoza na dogodek ali druge stroške, ki bi nastali v okviru prijave ali udeležbe na dogodku, krije sam. Odpoved prijave na Treniraj zastonj ugodnost pa se lahko sporoči pisno vsaj 6 ur pred dogovorjenim terminom po e-pošti na naslov befit@laguna.si.

V primeru neudeležbe brez odpovedi zaračunamo stroške v višini enkratnega obiska vadbe oz fitnesa po veljavnem ceniku.

 

  1. Odpoved dogodka s strani organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da vsebino dogodka prilagodi ter da v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na dogodek najkasneje 4 ure pred dogodkom, in sicer prek brezplačnega SMS-sporočila in/ali prek elektronske pošte, ki jo je posameznik navedel ob prijavi na dogodek.

Organizator si prav tako pridržuje pravico, da osebi, ki bi motila potek dogodka oz. se na dogodku ne bi vedla primerno, prepove udeležbo na dogodku oz. jo prosi, da prostor dogodka zapusti. V takšnem primeru ali v primeru odpovedi organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo udeležencu.

 

  1. Uporaba osebnih podatkov

Upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na Treniraj zastonj ali drugače v okviru prijave na brezplačno tridnevno koriščenje treninga v Laguna Befit center, je organizator, ki pa se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju: uredba) za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Nameni so opredeljeni na prijavnem obrazcu na spletni strani http://fitnesbefit@laguna.si

 

  1. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 3. septembra 2018 naprej ter se nanašajo na dogodek in vse njegove morebitne ponovitve v letu 2018.

 

Ljubljana, 3. september 2018

GP Ljubljana d. d.