SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA SHUJŠEVALNO VADBO

 

  1. Splošne določbe

Splošni pogoji urejajo namen in pogoje, pod katerimi  se je opravi prijava na shujševalno vadbo v Laguna Befit centru (v nadaljevanju: Shujševalna vadba). Organizator Shujševalne vadbe je družba GP Ljubljana d. d. (v nadaljevanju: organizator).

Splošni pogoji so sestavni del prijave. Posameznik, ki se nanj prijavi, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.laguna.si oziroma https://fitnesbefit.laguna.si.

 

  1. Prijava na Shujševalno vadbo

Prijava na Shujševalno vadbo se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani https://fitnesbefit.laguna.si, kjer mora posameznik obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, e-naslov in GSM številko). Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni. Predhodna prijava na vadbo je obvezna, saj je število mest omejeno. Na Shujševalno vadbo pa lahko prijavi samo sebe osebno. S prijavo se posameznik tudi strinja in dovoljuje, da organizator dogodek snema in/ali fotografira ter po dogodku posnetke javno objavi. V kolikor se s tem ne strinja v komentarju prijave to izrecno navede.

 

  1. Udeležba na Shujševalno vadbo

Udeležba na Shujševalno vadbo za polnoletne osebe ob predhodni registraciji preko spletnega obrazca. S prijavo na shujševalno vadbo se prijavitelj obvezuje poravnati 3 mesečne zneske 280,00 EUR in sicer 3.10.2018, 7.11.2018 in 5.12.2018 ter 10 eur za letno klubsko karto in 2 eur za izdelavo klubske kartein sicer na blagajni Laguna Befit centra, Dunajska 270, Ljubljana.

Odpoved prijave na Shujševalno vadbo pa se lahko sporoči pisno najkasneje 30.09.2018 po e-pošti na naslov befit@laguna.si.

V primeru neudeležbe brez odpovedi zaračunamo stroške v višini mesečnega zneska 250,00 EUR.

 

  1. Odpoved Shujševalne vadbe s strani organizatorja

Paket vadbenega programa zajema: 12 tedensko vadbo (2X TEDENSKO-sreda ob 17ih in nedelja ob 19ih), 12 tedensko neomejeno obiskov fitnesa, sestava  jedilnika, merjenje telesne sestave (voda, maščoba, BTI), priprava programa za nadaljnje treniranje in se prične predvidoma 3.10.2018 ter konča 26.12.2018.

Organizator si pridržuje pravico, da vsebino Shujševalne vadbe prilagodi ter da v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga Shujševalno vadbo terminsko ali lokacijsko prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na dogodek najkasneje do 1.10.2018, in sicer prek brezplačnega SMS-sporočila in/ali prek elektronske pošte, ki jo je posameznik navedel ob prijavi na Shujševalno vadbo.

 

  1. Uporaba osebnih podatkov

Upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na Shujševalne vadbe v Laguna Befit center, je organizator, ki pa se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju: uredba) za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Nameni so opredeljeni na prijavnem obrazcu na spletni strani http://fitnesbefit@laguna.si

 

  1. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 3. septembra 2018 naprej ter se nanašajo na dogodek in vse njegove morebitne ponovitve v letu 2018/2019.

 

Ljubljana, 3. september 2018

GP Ljubljana d. d.