VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov

 

V podjetju GP Ljubljana d. d. se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Posamezniku, katerega osebne podatke obdelujemo, zagotavljamo naslednje pravice:

I. Pravica, da od podjetja GP Ljubljana d. d. kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva:

1. Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

  • namene obdelave
  • vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah
  • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

2. Razloge kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

3. Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo posameznik določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih posameznik zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

4. Popravek netočnih osebnih podatkov.

5. Omejitev obdelave, kadar:

  • posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe
  • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov

6. Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar posameznik prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

7. Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da posameznik te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral.

8. Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

9. Da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

II. Pravica, da posameznik zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic

 

Posameznik lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@gpl.si.

Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da ga ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero le-ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.