SPLOŠNI POGOJI KORIŠČENJA UGODNOSTI S KLUBSKO KARTO

»S KLUBSKO KARTO ODBOJKA NA MIVKI ZASTONJ  | MAJ 2018«

  1. Splošne določbe

Splošni pogoji urejajo namen in pogoje, pod katerimi je možno koristiti brezplačno igrišče za odbojko na mivki z akcijo »S KLUBSKO KARTO ODBOJKA NA MIVKI ZASTONJ  | MAJ 2018 (v nadaljevanju Klub ugodnost). Organizator Klub ugodnosti  je družba GP Ljubljana d d. (v nadaljevanju: organizator).

Splošni pogoji so sestavni del prijave. Posameznik, ki se nanj prijavi, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.laguna.si.

  1. Prijava na Klub ugodnost

Prijava na Klub ugodnost se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani https://fitnesbefit.laguna.si, kjer mora posameznik obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, e-naslov in GSM številko). Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni. Predhodna prijava na dogodek je obvezna, saj je število mest omejeno (igrišče / termin). Na Klub ugodnost pa lahko prijavi samo sebe osebno.

S prijavo se posameznik strinja in dovoljuje tudi, da organizator potek Klub ugodnosti snema in/ali fotografira ter po zaključku akcije Klub ugodnost posnetke javno objavi.

  1. Udeležba na dogodku

Udeležba na Klub ugodnost je brezplačna za registrirane uporabnike Klub Laguna, vendar je predhodna prijava nanj obvezna. Na Klub ugodnost  se prijavlja prostovoljno. Odpoved prijave na Klub ugodnost pa lahko sporoči pisno po e-pošti na naslov befit@laguna.si.

  1. Uporaba osebnih podatkov

Upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na Klub ugodnost ali drugače v okviru prijave na brezplačno koriščenje igrišč za odbojko na mivki, je organizator, ki pa se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Nameni so opredeljeni na prijavnem obrazcu na spletni strani http://fitnesbefit@laguna.si

  1. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 1. aprila 2018 naprej ter se nanašajo na dogodek in vse njegove morebitne ponovitve v letu 2018.

 

Ljubljana, 1. April 2018

GP Ljubljana d. d.